37η συνεδρίαση ΟΕ 2019
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου.