32η συνεδρίαση ΟΕ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη  23 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10:00