31η συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου Παρατήρηση: Το 6ο και το 7ο θέμα αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.