2η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, ώρα 18:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Τα θέματα με αριθ. 1 έως και 20 δόθηκαν στην 1η /17-1-2017 ματαιωθείσα συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας.