23η συνεδρίαση ΔΣ 2016
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.