1η συνεδρίαση ΟΕ 2020
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου.