1η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου    2015, ώρα 19:00 μ.μ στη  Δημοτική Κοινότητα Διονύσου  

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.