19η συνεδρίαση ΔΣ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014, ώρα 18:00.