17η συνδεδρίαση ΔΣ 2016
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, ώρα 18:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου