16η συνεδρίαση ΔΣ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Αυγούστου  2014, ώρα 19:00.