14η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη , 2 Ιουλίου 2015, ώρα 17:00μ.μ.  στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.