13η συνεδρίαση ΔΣ 2016 (Ματαιώθηκε)
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016, ώρα 18:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. Οι εισηγήσεις των με α/α 2 έως 19 θεμάτων σας έχουν σταλεί με την πρόσκληση της 12ης/28-7-2016 συνεδρίασης. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.