12η συνεδρίαση ΔΣ 2016 (Ματαιώθηκε)
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016, ώρα 18:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου