Τοπικό Συμβούλιο Σταμάτας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1-2-3 ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ....

9η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019, ώρα 13:30μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητα...

7η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητ...

4η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019, ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας ...

3η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας...

2η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητα...

1η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τριτη, 29 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Σ...

10η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ στο γραφείο της Δημοτικής Ενότη...

6η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, ώρα 11:00 π.μ στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Σ...