Τοπικό Συμβούλιο Σταμάτας

9η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019, ώρα 13:30μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητα...

7η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητ...

4η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019, ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας ...

3η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας...

2η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητα...

1η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τριτη, 29 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Σ...

10η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ στο γραφείο της Δημοτικής Ενότη...

6η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, ώρα 11:00 π.μ στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Σ...

9η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017, ώρα 17:00μ.μ στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Σ...

8η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 17:00μ.μ στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητα...

7η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017, ώρα 11:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Σταμά...