Τοπικό Συμβούλιο Δροσιάς

Πρόσκληση της 1ης/2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δροσιά

Πρόσκληση της 1ης/2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δροσιάς ...

8η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινό...

7η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019, ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητ...

6η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότ...

4η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας ...

3η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη , 10 Απριλίου 2019, ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότ...

2η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη , 28 Μαρτίου 2019, ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητ...

1η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη , 31 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινό...

7η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητ...

6η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινό...

5η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη , 17 Ιουλίου  2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοιν...