Τοπικό Συμβούλιο Διονύσου

Το διήμερο εορταστικό πρόγραμμα του Ι.Ναού Αγίου Διονυσίου της Δ.Κ.Διονύσου

Σας προσκαλούμε στον εορτασμό του Ιερού Ναού του Αγίου Διονυσίου στην Κοινότητα Διονύσου. Σας αποστ...

3η συνεδρίαση 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσο...

2η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διο...

1η συνεδρίαση 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσ...

6η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύ...

5η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου...

4η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου. ...

2η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου. ...

1η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου...

8η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσο...

7η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύ...

5η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 30 Ιουνίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δ...

6η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσ...

4η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 21 Ιουνίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημ...

3η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 26 Μαΐου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημ...