Τοπικό Συμβούλιο Άνοιξης

9η συνεδριαση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξηςέχοντας υπόψη τις διατάξεις του...

7η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 16-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:30 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητ...

6η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 03-07-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητ...

5η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 07-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότ...

4η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξη...

3η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019, ώρα 18:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξη...

2η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ά...

1η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:30 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνο...

5η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ά...

4η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018, ώρα 18:30 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άν...

3η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξη...

2η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξ...