Τοπικό Συμβούλιο Αγ. Στεφάνου

4η συνεδρίαση 2019 ΔΕ Αγ. Στεφάνου

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:30 μ.μ. στα γραφεία της κοινότητας του...

2η συνεδρίαση 2019 ΔΕ Αγ. Στεφάνου

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 17 Απριλίου και ώρα 18:30 μ.μ. ...

1η συνεδρίαση 2019 ΔΕ Αγ. Στεφάνου

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30 μ.μ. ...

14η συνεδρίαση 2018 ΔΕ Αγ. Στεφάνου

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τρίτη , 18 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ. στα  γραφεία της Δημοτικής Κοινό...

13η συνεδρίαση 2018 ΔΕ Αγ. Στεφάνου

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Παρασκευή , 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ. στα  γραφεία της Δημοτικής ...

12η συνεδρίαση 2018 ΔΕ Αγ. Στεφάνου

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ. στα  γραφεία της Δημοτικής Κοι...

11η συνεδρίαση 2018 ΔΕ Αγ. Στεφάνου

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ. στα  γραφεία της Δημοτικής Κοι...

10η συνεδρίαση 2018 ΔΕ Αγ. Στεφάνου

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ. στα  γραφεία της Δημοτικής Κοινό...