Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 5_2019

Πρόσκληση και εισηγήσεις της 5η/2019 συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. που θα γίνει την Τρίτη και ώρα 13:00 στη...

4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, ώρα 10:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της ο...

3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 14/6/2019 και ώρα 10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η 3η  Συνεδρίασ...

2η συνεδρίαση ΕΠΖ 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 10/4/2019 και ώρα 10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η 2η  Συνεδρίαση ...

1η συνεδρίαση ΕΠΖ 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 25/2/2019 και ώρα 10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η 8η  Συνεδρίαση ...

8η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η 8η  Συνεδρ...

7η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ. ...

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ.     ...

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Tρίτη 21 Μαΐου 2013, ώρα 12.00 π.μ Πατήστε στο "attachments" παρακάτ...

5η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00 π.μ. ...

4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, ώρα 11:30π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο του...

3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00μ.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο του...

2η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 09:00π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο...

1η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2017, ώρα 10:00π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχεί...

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017, ώρα 09:00π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχε...