Εκτελεστική Επιτροπή

1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, ώρα 14:30π.μ. ...

3η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:30π.μ. ...

4η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, ώρα 09:30π.μ. ...

2η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09:30π.μ. ...

1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα επί τη...

2η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 , ώρα 9:30π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα επ...

3η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 , ώρα 9:00π.μ. στο Δημοτικό κατάστ...

1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 25 Απριλίου 2017, ώρα 9:00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα επί της ...

1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2016

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016, ώρα 13:00μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα επ...

4η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2015

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

3η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2015

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

2η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε το σχετικό έγγραφο. ...

5η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

6η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

7η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

4η συνεδριαση ΕΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 11/03/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.οικ.6274 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ...