Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση 26η-2019 10-12-2019 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...

Πρόσκληση 25η-2019 26-11-2019 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

Ματαίωση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Oι προγραμματισθείσες για την Τρίτη 22-10-2019 22η/2019και 23η/2019 ειδική και τακτική συνεδριάσεις ...

22η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

21η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:00, στο Πολιτιστικό Πνευμ...

18η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέ...

19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέ...

17η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 01 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό ...