Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣH 33η-2019 30-12-19 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 16:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣH 32η-2019 29-12-2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣH 30η-2019 28-12-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 9:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣH 31η-2019 28-12-19 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣH 28η-2019 _24-12-2019_ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 16:00, στο Πολιτιστικό Πνευματι...

ΠΡΟΣΚΛΗΣH 29η-2019 _24-12-19_ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 17:00, στο Πολιτιστικό Πνευματι...

ΠΡΟΣΚΛΗΣH 27η-2019 _17-12-2019_ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...

Πρόσκληση 26η-2019 10-12-2019 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέν...

Πρόσκληση 25η-2019 26-11-2019 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

Ματαίωση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Oι προγραμματισθείσες για την Τρίτη 22-10-2019 22η/2019και 23η/2019 ειδική και τακτική συνεδριάσεις ...

22η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντ...