Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
01-12-23 - 20:50
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

8η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 16/03/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: …7003..... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..8η/2012.. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639, 2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..22α.. του μηνός ..Μαρτίου 2012.., ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..17:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση προϋπολογισμού ο.ε. 2012του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’». Εισήγηση 1ο σχετικό 2ο σχετικό 3ο σχετικό 4ο σχετικό 5ο σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση προϋπολογισμού ο.ε. 2012 του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου ‘Η ΕΣΤΙΑ’» Εισήγηση 1ο σχετικό 2ο σχετικό 3ο σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 2/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα “Ίση μεταχείριση του οικισμού Σταμάτα-Σπάτα κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών χαρτών». Εισήγηση 1ο σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της αριθ. 3/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα “Εγκατάσταση πίλλαρ παροχής ΔΕΗ στις Δ.Κ Δροσιάς, Διονύσου και Άνοιξης». Εισήγηση 1ο σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της αριθ. 5/2012 απόφασης της Ε. Π. Ζ με θέμα Μερική τροποποίηση της αριθ. 19/2011 απόφασης της Ε.Π.Ζ». Εισήγηση 1ο σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της 11/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’». Εισήγηση 1ο σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της 13/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός Εκπροσώπων στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: « Έκδοση κάρτας δημότη» . Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: « Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων » Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο:«Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.» Εισήγηση 1ο σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Καθορισμού Τελών Διέλευσης, Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης & του ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης οπτικών ινών στο Δήμο Διόνυσου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ.6, του Ν. 3431/2006». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Παράτασης εργασιών κατά 60ημερες, για την πλήρη εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Έργων Τοπικής Εκτάσεως της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Ο.Ε. 2012». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Ψήφιση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο