Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 18:40
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

6η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Άγιος Στέφανος ..05/03/2012.. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..5618.. Αριθμός Συνεδρίασης: ..(6η)2012.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..6η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..9η Μαρτίου 2012.. ημέρα ..Παρασκευή... και ώρα ..11:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για α) ανάθεση συντ/σης Μ/Σ Μ/Τ – Χ/Τα στο αντλιοστάσιο της Δημ.Κοιν.Διονύσου & β) προμήθειας ηχομονωτικού σκεπάστρου σε εξωτερική κλιματιστική μονάδα του Δημοτικού Κατ/τος της Δημ.Κοινότητας Δροσιάς». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών υπ’αριθ.4735/2012 & Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής » Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.050,78 € για τη μελέτη εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Α. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.500.000,00 € για το Υποέργο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης» Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.230,00 € για την «Επισκευή βάσης ιστού φωτισμού ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Κρυονερίου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ‘ΠΟΕ’ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2011». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχο 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο