Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 04:00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

6η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/03/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..24/02/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..4640.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..6η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..28η.. του Μηνός ..Φεβρουαρίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..16:00.., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του Ν.Π. με την επωνυμία «1η Σχολική Επιτροπή 1ου – 2ου Ν/γείου Δημοτικού σχολείου Άνοιξης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 της 2ης Σχολικής Επιτροπής Δήμου Άνοιξης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κοινότητας Κρυονερίου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Αγίου Στεφάνου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : «Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο : «Συγχώνευση νομικών προσώπων του Δήμου Διονύσου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Δροσιάς», «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»,«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ», «Λέσχη ηλικιωμένων της Κοινότητας Σταμάτας», «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», «Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Δροσιάς (πρώην Ι.Β.Σ.Α.)», «Β’ Παιδικός Σταθμός Δήμου Δροσιάς», «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΟΙΞΗΣ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ», «ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΩΡΕΑ ΠΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ» σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π)» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο : «Συγχώνευση νομικών προσώπων του Δήμου Διονύσου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Δήμου Αγίου Στεφάνου», «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ», «Πολιτιστικός και Πνευματικός Οργανισμός Δήμου Διονύσου», «Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Ροδόπολης», «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία : «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης, και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο.Ν.Α.Π)» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση * ΘΕΜΑ 11ο : «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Απόφαση * ΘΕΜΑ 12ο : «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Απόφαση * ΘΕΜΑ 13ο : « Μεταφορά των δραστηριοτήτων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων: « Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άνοιξης “O Πολίτης”, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίου Στεφάνου» , «Κοινοτική κοινωφελής Επιχείρηση Κρυονερίου (ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ.) στο Δήμο ή στα υπό σύσταση Νομικά του Πρόσωπα». Απόφαση * ΘΕΜΑ 14ο : «Λήψη απόφασης για την λύση, εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών των Κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Διονύσου, με επωνυμίες «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άνοιξης “Ο Πολίτης”», «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίου Στεφάνου» , «Κοινοτική κοινωφελής Επιχείρηση Κρυονερίου (ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ.)». Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο : «Συγκρότηση της Επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΡΗΣΕΙΣ 1. Το 8ο θέμα που αφορά την «Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» θα συζητηθεί στις 18:00. 2. Οι εισηγήσεις των θεμάτων που φέρουν αστερίσκο, ήτοι τα υπ’ αριθ. 11,12,13 και 14 θέματα θα σας διανεμηθούν τη Δευτέρα 28/02/2011.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο