Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 03:59
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

4η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/04/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..14/03/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..6269.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(4)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία Τηλ.:213.2030600, 2132030639.. Προς: 1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος. 2. Καρασαρλής Αναστάσιος 3. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 4. Ποτίδης Χρήστος. 5. Σακελλαρίου Διονύσιος. 6. Λίτσας Αθανάσιος 7. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος 8.Ζαμάνης Διονύσιος. 9. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..4η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 18η Μαρτίου 2011.. ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..19:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο :«Νέα ημερομηνία για διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου –Βορείου Ηπείρου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο : «Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρων/εξωτερικών συνεργατών και παροχής εξουσιοδότησης –έγκρισης παράστασης σε δικαστήρια προς νομική εκπροσώπηση του Δήμου Διονύσου (αρ. 72 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/10 τ.Α’)» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση 1 Απόφαση 2 Απόφαση 3 Απόφαση 4 ΘΕΜΑ 3ο « Ορισμός Δικηγόρων – Εξωτερικών συνεργατών του Δήμου Διονύσου πρς ανάθεση εντολής διενέργειας ελέγχου καταγραφής και αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας των Δημοτικών Κοινοτήτων στα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλάκεια για την επιβοήθηση του έργου της απογραφής». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: « Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Σχέδιο εισήγησης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Προμήθεια 300 Μπλοκ «Δελτία κινήσεως» για τις ανάγκες των υπηρεσίων του Δήμου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο