Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 19:35
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

35η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/03/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 16/12/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..39874.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..35η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..20η.. του μηνός ..Δεκεμβρίου 2011.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:30.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφισμα για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση Διοδίων στον κόμβο Αγίου Στεφάνου - Κρυονερίου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης περί μη χρήσης της εργασιακής εφεδρείας για κανένα εργαζόμενο του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά: Α. με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 1.433.095,63 € για το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς» που θα περιλαμβάνει τις συνδέσεις των παρόδιων με το κεντρικό δίκτυο. Β. με την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης από πιστώσεις του Δήμου στον Κ.Α. 25.7312.0043 Οικονομικού Έτους 2011 για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Δροσιάς». Εισήγηση ΘΕΜΑ 4ο: «Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων με ισχύ από 1-1-2012 και εφεξής». Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έκθεση διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος». Εισήγηση Απόφαση Eκτελεστικής Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Κατάρτιση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014». Εισήγηση Απόφαση Απόφαση Εκτελεστικής Απόφαση ΝΠΔΔ Η ΕΣΤΙΑ Απόφαση ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση ΝΠΔΔ Ο ΘΕΣΠΙΣ ΘΕΜΑ 7ο: «Τεχνικό Πρόγραμμα 2012». Εισήγηση Διαβιβαστικό Απόφασης Εκτελεστικής Απόφαση Εκτελεστικής Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της αριθ. 52/2011 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Διονύσου» «Η ΕΣΤΙΑ» για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της αριθ. 75/2011 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ Δήμου Διονύσου» «O ΘΕΣΠΙΣ» για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Εξόφληση δανειακής σύμβασης με κυμαινόμενο επιτόκιο». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Άνοιξης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της αριθ. 48/2011 απόφασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού «Ο ΘΕΣΠΙΣ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση της αριθ. 60/2011 απόφασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού «Ο ΘΕΣΠΙΣ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της αριθ. 81/2011 απόφασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού «Ο ΘΕΣΠΙΣ». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2011». Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο