Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 18:59
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

31η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Άγιος Στέφανος .12/12/2011.. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..39091.. Αριθμός Συνεδρίασης: ..(31η)2011.. Προς: 1.Καρασαρλής Αναστάσιος 2.Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3.Ποτίδης Χρήστος. 4.Σακελλαρίου Διονύσιος. 5.Λίτσας Αθανάσιος 6.Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7.Ζαμάνης Διονύσιος. 8.Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..31η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..16η Δεκεμβρίου 2011.. ημέρα .. Παρασκευή... και ώρα ..13:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωμοδότηση επι αιτήματος δημότη κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ περι καταβολής αποζημίωσης για ζημία που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου του από ύπαρξη λακούβας στο οδόστρωμα» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011, για Προμήθεια κιγκλιδώματος ασφαλείας στο αντλητικό συγκρότημα επί της οδού Ασκληπιού Δ.Κ Κρυονερίου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011, για προμήθεια θερμοπομπών και ψυγείων» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων οδού Κλεοβούλου» της Δημ. Κοιν. Ροδόπολης» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικών επιμελητών» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση : α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης και τριπλότυπων γραμματίων είσπραξης για την εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης και β) τεχνικών προδιαγραφών» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7o: «Διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων την περιοχή Ρέα της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00 € για την «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για τη χρηματοδότηση του έργου: “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου του Δ. Διονύσου” στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση: 1.Δήμαρχο 2.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3.Δ/νσης Υπηρεσιών του Δήμου. 4.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5.Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο