Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
28-11-23 - 13:11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

3η συνεδρίαση ΔΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/09/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..27/01/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..1603.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..3η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..31η.. του μηνός ..Ιανουαρίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) ». Απόφαση 2. « Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα «Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ». Απόφαση(Αρ. αποφ. 7/2011) 3. «Έγκριση απολογισμού ο.ε. 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α/Βαθμια Σχολική Επιτροπή Κρυονερίου». Απόφαση 4. «Καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση των υπηρεσιών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης και Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Διονύσου» Απόφαση 5. «Καθιέρωση πενθήμερης εργασίας και καθορισμός απασχόλησης μέρους του προσωπικού Κυριακές και αργίες για τις υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου Διονύσου (άρθρο 36 του ν. 3584/2007)». Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Πρόσκληση

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο