Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 18:30
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

18η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

Άγιος Στέφανος ..20/07/2012.. Aριθ. Πρωτοκόλλου: .22750... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκερης Εμμανουήλ e-mail: seraskeris@dionysos.gr Τηλ.: 2132030629. Αριθμός Συνεδρίασης: ..(18η)2012.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..18η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..25η Ιουλίου 2012.. ημέρα ..Τετάρτη... και ώρα ..12:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού (2.000,00) € για την πληρωμή των δαπανών της διαδικασίας των ενστάσεων προς το Κτηματολόγιιο ΑΕ, που αφορά τις ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης και ∆ιονύσου – Ορισμός Υπολόγου – Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος Σκούφου Καλλιρόης του Νικολάου για καταβολή αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη στον πίσω υαλοπίνακα και στη λαμαρίνα του πορτ-μπαγκάζ του αυτ/του της.». ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής επί αιτήματος Ρεβύθη Ιωάννη για την καταβολή αποζημίωσης ο οποίος υπέστη ζημιά στο ελαστικό του αυτ/του του από λακκούβα στο οδόστρωμα.» ΘΕΜΑ 3ο: «Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με κα Γουντάκη Μαρία –Γεωργία η οποία υπέστη ζημιά στο ελαστικό του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωμα - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.». ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος Kufo Kristina του Emiljoi για Καταβολή αποζημίωσης για την (ολική) καταστροφή του ΙΧΕ αυτ/του της από εκτροπή του λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος συνεπεία πάγου.». ΘΕΜΑ 5ο:« Eγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.544,77€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για την πληρωμή της 2ης Τελικής πιστοποίησης της μελέτης «Μελέτη επισκευής του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη » στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου.». ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 36.900€ για τη μελέτη: «Μελέτη Ελέγχου-Επικαιροποίησης έργου “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ”»» ΘΕΜΑ 7ο:« Α. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 150.000,00€ για το Ο.Ε. 2012 του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου» Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου»» ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση «προμήθειας αυτοματισμών δεξαμενών και αντλιοστασίων του Δήμου Διονύσου»». ΘΕΜΑ 9ο:« Έγκριση της υπ’αριθ. 1640/21630/12.7.2012 Απόφασης Δημάρχου για Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Ενός Υποβρύχιου Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster και Συναφών Παρελκομένων για το Αντλιοστάσιο Ποντίων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου με τη Διαδικασία του Κατεπείγοντος.». ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης»». ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων» ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 214,02€ (με ΦΠΑ) για δημοσίευση σε ημερήσιες εφημερίδες Περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση της υπ’αριθμ 5/2012 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα : «Μερική τροποποίηση της αριθμ 19/2011 Απόφασης της Ε.Π.Ζ»». ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.067,64€ (με ΦΠΑ) για έξοδα δικαστικού επιμελητή για την επίδοση Περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση της υπ’αριθμ 5/2012 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: Μερική τροποποίηση της αριθμ 19/2011 Απόφασης της Ε.Π.Ζ»» ΘΕΜΑ 14ο: «Διόρθωση απόφασης». ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «μίσθωσης αυτοκινήτου για την πλύση – απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης για το έτος 2012 του Δήμου Διονύσου» ΘΕΜΑ 16ο: «Διόρθωση – αποσαφήνιση της 271/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής». ΘΕΜΑ 17ο: «Eγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης για καταβολή επιδοματικής παροχής κατόπιν συμβιβασμού/Kατάργησης δίκης» ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης» ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου»» ΘΕΜΑ 20ο: «Εγκριση διαπάνης-διάθεση πίστωσης για την καταβολή επιδοματικής παροχής μετά από κατάργηση δίκης» ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση τεχνικής περιγραφής και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Διονύσου»» ΘΕΜΑ 22ο: «Διόρθωση των ποσών που αναφέρονται στην Απόφαση 214 της 15ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 14.6.2012 σχετικά με την «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση «εργασίας αλλαγής επωνυμίας αδειών και ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου» ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση τεχνικής περιγραφής και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου » ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση: Α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012 και Β). της υπ’αριθ.43/2012 μελέτης για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012». Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας» ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών και συμπληρωματικών ύδρευσης » - συνεχιζόμενη» ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών & λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» ΘΕΜΑ 27ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012» ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής» ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 60.630,44€ για τη μελέτη: «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη (Α’ και Β’ στάδιο) – Αστικογεωλογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης» ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στην Ευαγγελία Ορφανού του Στυλιανού η οποία υπέστη ζημιά στο ελαστικό του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωμα» ΘΕΜΑ 31ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού» ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 21.473,54 € για το έργο «Πλακοστρώσεις οδών εντός οικισμού Δ.Κ. Ροδόπολης ». ΘΕΜΑ 33ο: «Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ, Μπαλαδάκη Γεώργιου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.» ΘΕΜΑ 34ο: «Έκδοση Χρημοτικού Εντάλαματος προπληρωμής για οικονομική συμμετοχήτου Δήμου για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων της ΔΕΗ και ηλεκτροδότηση πληροφοριακής Πινακίδας σε Δημοτικούς χώρους» Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχο 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο