Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 19:11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

18η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..18η/2012.. Τηλ.:2132030639. Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Άγιος Στέφανος ..21 /06/2012.. Αριθ. Πρωτ: ..18798... ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..25η.. του μηνός ..Ιουνίου 2012.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» Εισήγηση Σχετικό Σχετικό1 Σχετικό2 Σχετικό3 Σχετικό3a Απόφαση για ανάπλαση κόμβου Κοραή - Καΐρη Απόφαση για ανάπλαση πάρκου Φιλελλήνων Απόφαση για όργανα παιδικών χαρών ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πράσινη παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της Δ.Κ. Άνοιξης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω άγονου διαγωνισμού». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: « Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’ περί 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2012». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 68/2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’ περί 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2012». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/1-6-2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου ‘Η ΕΣΤΙΑ’ περί Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2012». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Αποπληρωμή της Α’ Φάσης της προσυμβατικής διαδικασίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΒΙΛΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΆΝΟΙΞΗΣ ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο. ε. 2012» Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Διαβίβαση της αριθ. 32/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα «Εγκατάσταση πίλλαρ παροχής ΔΕΗ στις Δ. Κ. Κρυονερίου, Δροσιάς και Άνοιξης». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.» Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Διαβίβαση της αριθ. 31/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ». Εισήγηση Σχετικό Σχετικό1 Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’ περί «Έγκρισης απολογισμού Π.Π.Κ Ροδόπολης οε 2010 διάστημα 1/1/2010 – 31-12-2010». Εισήγηση Σχετικό Σχετικό1 Απόφαση ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’ περί « Έγκρισης απολογισμού ΝΠΔΔ Ο ΘΕΣΠΙΣ ο.ε 2011». Εισήγηση Σχετικό Σχετικό1 Απόφαση ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης του Δ. Σ. για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». Εισήγηση Σχετικό Σχετικό1 Απόφαση ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». Εισήγηση Σχετικό Σχετικό1 Απόφαση ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 25ο: «Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ροΐδης Αθανάσιος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Γραφείο Δημάρχου 2.Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3.Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4.Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο