Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
01-12-23 - 20:44
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

17η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Άγιος Στέφανος ..6/07/2012.. Aριθ. Πρωτοκόλλου: .21110 ... Αριθμός Συνεδρίασης: ..(17η)2012.. Πληροφορίες: κ. Σερασκερης Εμμανουήλ e-mail: seraskeris@dionysos.gr Τηλ.: 2132030629. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..17η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..11η Ιουλίου 2012.. ημέρα .. Τετάρτη... και ώρα ..13:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα μηχανήματα έργου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση για την Ενοποίηση τελών Ύδρευσης Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στον κ. Χατζηκωνσταντίνου Δημήτρη του Δημοσθένους ο οποίος υπέστη ζημιά στο ελαστικό του αυτ/του του από πτώση σε λακκούβα.» ΘΕΜΑ 3ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 66.970€ (με ΦΠΑ) β) Έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του παραπάνω έργου». ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 (ΜΕΛΛΟΝ)». ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 (ΒΟΡΕΙΝΗ)». ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 (ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ)» ΘΕΜΑ 7ο:« Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.063,21 € για το έργο: «Κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Δροσιάς»» ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την εργασία «Ανανέωση σύμβασης για την τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της μηχανής ταχυδρομείου για ένα έτος» και β) τεχνικών προδιαγραφών». ΘΕΜΑ 9ο:« Έγκριση α) δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 καθώς και β) την σχετική έγκριση τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των όρων διακήρυξης για την ανάθεση προμήθειας «υδρομετρητών και την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων (Α.Μ.R.) του Δήμου Διονύσου»». ΘΕΜΑ 10ο: «Εγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων». ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση της πίστωσης και β) τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης»» ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Μηχανικής Αποκομιδής »» ΘΕΜΑ 14ο: «Εγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την ένταξη υπαλλήλων του Δήμου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Ανάθεση της εργασίας». ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση: Α)δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αγορά Αδειών Λογισμικού Servers Microsoft και Β)των από 10/4/2012 σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών - Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας.» ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Διονύσου»». ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για “Προμήθεια συστήματος αυτόματης απάντησης και τηλεφωνικών συσκευών”» ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου, Ιωάννη Στ. Ζηκίδη» Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχο 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο