Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 19:31
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

16η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/07/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 23/06/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 20255 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..16η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..27η.. του μηνός ..Ιουνίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης περί διαγραφής και μη καταβολής τελών τάφου». Εισήγηση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου ο.ε. 2011 ». Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση καθορισμός δικηγορικής αμοιβής». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για τη λειτουργία της Α.Ε Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων-Κατάρτισης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Αγ. Στεφάνου-Άνοιξης-Κρυονερίου και ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση». Σχετικό 1 Σχετικό 2 Σχετικό 3 Σχετικό 4 Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση προϋπ/σμού ο.ε 2011 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Ο ΘΕΣΠΙΣ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου Ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και ανωνύμου οδού από την συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Συμμετοχή του δήμου (συμπράττων φορέας) στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας –Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με υποψήφιους δικαιούχους». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στην Πολεοδομία για την άρση της ανάκλησης όλων των νομίμως εκδοθεισών αδειών εντός των ορίων των οικισμών Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης ». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για κοπή πεύκου επί της Λ. Μαραθώνος 79 στα όρια της ΔΚ Αγίου Στεφάνου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Οικοδομικής γραμμής στο οικόπεδο του 1ου Δημοτικού Σχολείου (ΟΤ31) Δ.Κ. Κρυονερίου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης παράτασης αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών για ένα(1) ακόμη χρόνο στο πρώην Ο.Τ. 32 του ακυρωθέντος ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής ενότητας 1 της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Μίσθωση ακινήτου και ορισμός επιτροπής εκτίμησης(καταλληλότητας) ακινήτου». Εισήγηση ΘΕΜΑ 16ο: «Ανάθεση καθηκόντων Διευθύνουσας υπηρεσίας των έργων μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3316/2005 για τα οποία διευθύνουσα υπηρεσία μέχρι 31-12-2010 ήταν η καταργηθείσα υπηρεσία της ΤΥΔΚ της πρώην κρατικής περιφέρειας» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση – επικαιροποίηση αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων- εξωτερικών συνεργατών». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο