Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 03:14
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

14η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/05/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..12/05/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..11924.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..14η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..16η.. του μηνός ..Μαϊου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..19:45.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Εκθεση εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου ο.ε 2011 του Δήμου Διονύσου». Σχέδιο εισήγησης Σχετική Απόφαση ΟΕ Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Εγκριση απολογισμού ο.ε 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «3η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ανοιξης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Eγκριση απολογισμού οε 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Εγκριση 2ου ΑΠΕ,2ου ΠΚΝΤΜ και 1ης Σ.Σ του έργου Διαμόρφωση πλατείας Αγ.Τιμοθέου Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνουσας υπηρεσίας των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3316/2005 για σε εξέλιξη και για τα οποία διευθύνουσα υπηρεσία μέχρι 31-12-2010 ηταν η καταργηθείσα υπηρεσία της ΤΥΔΚ της πρώην κρατικής περιφέρειας». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Εγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου της Δημοτικής Κρυονερίου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση του άρθρου 4 «Διοίκηση» της αριθμ. 42/2011 απόφασης τους Δ.Σ «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Διονύσου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : «Τροποποίηση του άρθρου 4 «Διοίκηση» της αριθμ. 43/2011 απόφασης τους Δ.Σ «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Διονύσου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης περί διαγραφής και μη καταβολής τελών τάφου της Κανελλοπούλου Παναγιώτας». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Διαδημοτικής Εταιρείας Διανομής ATTIKO ΑEΡIO AE». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Εκχώρηση αρμοδιότητας για την ρύθμιση κυκλοφορίας στη Δημοτική Αστυνομία». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Εγκριση αντιπυρικού σχεδιασμού 2011». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Ορισμός εκπροσώπου(Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπληρωματικό μέλος) για την συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Μεταφορά προσωπικού από την ΕΔΕΧΥ Α.Ε στον Δήμο Διονύσου(άρθρο 269 Ν. 3463/2006)». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Ανανέωση συνδρομής του Δήμου με την εταιρεία ΔΗΜΟΣΝΕΤ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο : «Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, β) την έγκριση του καταστατικού του και γ) την αποδοχή καταβολής ετήσιας εισφοράς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης προς την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία για την επικαιροποίηση των εγγράφων επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Διονύσου συνοδευόμενη από συμπληρωματικά έγγραφα τεκμηρίωσης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο