Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 02:40
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

13η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/06/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..23/05/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..13939.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(13η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..13η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 27η Μαΐου.. ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση:Α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και Β) των τεχνικών προδιαγραφών της από 17/05/2011 μελέτης για « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την: «Προμήθεια υγρής ασφάλτου για συντήρηση οδών». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την: «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Διονύσου». Ανάθεση της προμήθειας. Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση: Α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και Β) των τεχνικών προδιαγραφών της από 12/5/2011 μελέτης για «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων». Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: « Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Ψήφιση εγκρίσεων δαπανών και πιστώσεων πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου/εξωτερικού συνεργάτη και παροχής εξουσιοδότησης-έγκρισης παράστασης σε δικαστήριο προς νομική εκπροσώπηση του Δήμου Διονύσου (αρ. 72 Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/10 τ. Α.» (Αίτηση πρωην Δήμου Δροσιάς περί αναγνώρισης δικαιούχου κατά Ευαγγελίας Παπαστεφανίδου.) Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Τροποποίηση της από 30/10/2009 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου(μισθωτή) και του κ. Περπάντη Ιορδάνη για το (έναντι του Δημαρχείου) επί της οδού Λ.Μαραθώνος στον Άγιο Στέφανο μίσθιο ακίνητο που χρησιμοποιείτο για τη στάθμευση αυτοκινήτων» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Καταγγελία της από 9/8/07 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου (μισθωτή) και του κ. Θεόδωρου Νικολαϊδη για το επί των οδών Αναπάυσεως και Μυστρά (όμορο του Νεκροταφείου) στον Άγιο Στέφανο μίσθιο που χρησιμοποιείτο για τη στάθμευση αυτοκινήτων». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή όχι του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αρ. 684/10 απόφ. Ειρηνοδικείου Αχαρνών με την οποία έγινε δεκτή αγωγή υπαλλήλων τ. Κοιν. Κρυονερίου για το επίδομα των €176.00». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο