Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 04:23
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

12η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..20/04/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθ. Πρωτοκόλλου: .10446... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(12η)2012.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκερης Εμμανουήλ e-mail: seraskeris@dionysos.gr Τηλ.: 2132030629. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..12η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 24η Απριλίου 2012.. ημέρα ..Τρίτη... και ώρα ..13:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση πρακτικού Νο 6 της επιτροπής διαγωνισμού για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου»» Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 138.993,41 € για το έργο «Πλακοστρώσεις Οδών Κοινότητας Κρυονερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.760,00 € για τη μελέτη εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «διαφόρων ειδών κηπουρικής, (μικρό - εργαλεία, φτυάρια, καρότσια, κοντάρια, κλπ) που χρησιμοποιούνται από κηπουρούς για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών φροντίδας του πρασίνου σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους του Δήμου Διονύσου»». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «διαφόρων ειδών ποτίσματος (μπέκ, κλπ) που χρησιμοποιούνται από τους κηπουρούς κατά την συντήρηση των εγκαταστάσεων του αυτόματου ποτίσματος σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους του Δήμου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας κουβά τσάπας του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «διαφόρων ειδών λιπάσματος και βελτιωτικών χώματος που χρησιμοποιούν οι κηπουροί κατά τις εργασίες φροντίδας πρασίνου σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους του Δήμου Διονύσου».». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο«Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης για την « Προμήθεια έπιπλα, σκεύη»». Εισήγηση Σχετικό1 Σχετικό2 Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «μηχανημάτων π.χ. μηχανή γκαζόν, μισινέζα, αλυσοπρίονο, κλπ.) και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου (π.χ. προγραμματιστές ποτίσματος) που χρησιμοποιούνται από κηπουρούς για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών φροντίδας του πρασίνου σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους του Δήμου Διονύσου»». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας υδραυλικής βραχόσφυρας για φορτωτή case 1840 του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «Χειραμαξών καθαρισμού εργασιών πρασίνου για το Δήμου Διονύσου»». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο«Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια απλών τροχών και τροχών με φρένο – συν/νη» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010, πρώην Κοινότητας Κρυονερίου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Πολυχρόνη Θωμόπουλο και για δικαστική δαπάνη, κατόπιν κατάργησης δίκης.» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο