Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
05-12-23 - 00:56
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

12η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/05/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..14/04/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..9301.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..12η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..18η.. του μηνός ..Απριλίου 2011.., ημέρα ..Μ. Δευτέρα.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΑΠΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση απολογισμού οε 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού και 1ου Ν/γείου Δήμου Διονύσου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ακουστική βελτίωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάστρωση περιμετρικού διαδρόμου πλατείας Ι.Ν Αγ. Δημητρίου και κλιμ. Πέριξ της Εκκλησίας- διαμ/ση φύτευση υπολοίπου τμήματος πλατείας Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη πλακόστρωσης πεζοδρομίων- αποκατάσταση περίφραξης του Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παλαιάς στέγης Νηπιαγωγείου-Ελαιοχρωματισμοί και διαμόρφωση αύλειου χώρου της Κοινότητας Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αναδιαρρυθμίσεις του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Μετατόπιση επέκταση δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – Περιμάνδρωση τμήματος Δημ. Χώρου στο Ο.Τ. 32 του Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση της Πλατείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εφαρμογή μελέτης κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευση (προμήθεια σημάτων –κατασκευή παρτεριών) της Κοινότητας Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Διάνοιξη διαμόρφωση τμήματος της οδού Αθ. Διάκου (από 25ης Μαρτίου μέχρι την 28η Οκτωβρίου) και οδού Σινώπης του Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου. Συγκρότηση επιτροπής για τον καθορισμό των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δημιουργίας οκτώ (8) θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι Καλαμάτας». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο : «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων έτους 2011». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: «Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Διονύσου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και του Δασαρχείου Πάρνηθας, β) την παροχή εξουσιοδότησης στον νόμιμο εκπρόσωπο για υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και γ) τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Διονύσου για την παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Εκτός ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης γαι την παραχώρηση προς χρήση του χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου» Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/06» Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο