Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
30-11-23 - 20:32
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

10η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..29/03/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθ. Πρωτοκόλλου: . ... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(10η)2012.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Τηλ.:..213.2030600, 2132030639. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..10η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..3η Απριλίου 2012.. ημέρα ..Τρίτη... και ώρα ..14.:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00€ για έτος 2012 για την εκτέλεση του «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» στον ΚΑ.30.6615». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 97.946,61€ για το έργο: «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.976.433,29€ για το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς»». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου με προμήθεια των ανταλλακτικών τους». Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο«Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 (ΜΕΛΛΟΝ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012(ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 (ΒΟΡΕΙΝΗ)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο«Έγκριση πρακτικών Νο3 & Νο4 της επιτροπής διαγωνισμού για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου»». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Εξέταση της αριθ. πρωτ. 7264/20-3-2012 προδικαστικής προσφυγής του Αργύρη Ε. Λινάρδου ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής (Δ. Διονύσου), ως συμμετέχοντος στον διεθνή διαγωνισμό «Προμήθειας δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων με σύστημα τύπου πρέσσας χωρητ. 16 Μ3 περίπου» (ημερομηνία διαγωνισμού 31-8-2010, Αρ. Μελ. 215/2009)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο«Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LEDS Δ.Κ. Δροσιάς – συν/νη». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2012». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 9.210€ της εργασίας «Ανακατασκευή Ισογείου Κοιν. Κατ/τος Κρυονερίου για τις ανάγκες στέγασης του 1ου Νηπιαγωγείο» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για δαπάνες πετρελαίου κίνησης , θέρμανσης και λιπαντικών -συνεχιζόμενη» Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση τεχχνικών προδιαγραφών και καθορισος όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου με προμήθεια των ανταλλακτικών τους» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 49.689,95€ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ» της Δ.Κ. Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο