Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
09-12-23 - 10:48
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Την Κάρτα του Δημότη εκδίδει ο Δήμος Διονύσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08/04/2015

Ο Δήμος Διονύσου, μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Ηλία Υφαντή και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, αποφάσισε να εκδώσει την Κάρτα του Δημότη. Η χρήση της συγκεκριµένης Κάρτας, στοχεύει να ενθαρρύνει την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης µας, να µοιραστεί αυτά τα οφέλη µε τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις, ενώ συγχρόνως να τονώσει την τοπική αγορά. Στόχος της υπηρεσίας είναι η επέκταση της κάρτας του δηµότη, ώστε πέρα από τις εκπτώσεις των εµπορικών επιχειρήσεων, η κάρτα να προσφέρει ειδικά προνόµια για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα του ∆ήµου, καθώς επίσης σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, super markets, σχολές, φροντιστήρια κλπ. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα είναι: Πλήθος επιχειρήσεων για το δίκτυο: 400 Πλήθος δηµοτών-κατόχων κάρτας: 10.000 Τα προσδοκώµενα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι τα κάτωθι: • Αύξηση πελατολογίου των καταστηµάτων • Αύξηση πωλήσεων & κύκλου εργασιών • Μεγαλύτερη προβολή και προώθηση των καταστηµάτων • Ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των εµπορικών καταστηµάτων και του ∆ήµου • Ανάπτυξη κοινωνικού προφίλ των εµπορικών επιχειρήσεων Τα προσδοκώµενο όφελος για τους ∆ηµότες – Κατόχους της Κάρτας είναι η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε προνοµιακές τιµές. Η «Κάρτα του Δηµότη» αποτελεί µέτρο που στοχεύει να τονώσει την τοπική αγορά, ωφελώντας τόσο τις τοπικές επιχειρήσεις όσο και τους δηµότες ∆ιονύσου. Υλοποιείται έτσι η συνεργασία όλων των τοπικών δυνάµεων - µε πρωτοβουλία του ∆ήµου - για την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, των δηµοτών και της τοπικής απασχόλησης. Η πρωτοβουλία αυτή, εκτός της κοινωνικής της διάστασης, θα δηµιουργήσει σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των καταναλωτών και των τοπικών επιχειρήσεων. Η κάρτα απευθύνεται στους δηµότες και κατοίκους του ∆ήµου ∆ιονύσου και θα µπορούν να την προµηθεύονται όλοι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Διαδικασία Η έκδοση της κάρτας του ∆ηµότη θα πραγµατοποιείται µε την παρακάτω διαδικασία. α) Οι επιχειρήσεις/ επαγγελµατίες θα συµπληρώνουν ένα ειδικό έντυπο µε τα στοιχεία τους (µε υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκπροσώπου), όπου θα αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης ή της προσφοράς που θα παρέχουν καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. Η κάθε επιχείρηση θα καθορίζει και θα ενηµερώνει ανάλογα το ∆ήµο αν θα εξακολουθεί να παρέχει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ή όχι. Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα τοποθετούν σε εµφανές σηµείο στην είσοδο του καταστήµατος ένα ειδικό αυτοκόλλητο, το οποίο θα δηλώνει τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση θελήσει να αποχωρήσει από το πρόγραµµα της κάρτας του δηµότη θα συµπληρώνει µία ειδική έντυπη φόρµα αποχώρησης και θα την αποστέλλει στο ∆ήµο σε συγκεκριµένη υπηρεσία. β) Ταυτόχρονα, ο δηµότης/ κάτοικος που επιθυµεί να λάβει αυτή τη κάρτα, θα απευθύνεται στο ∆ήµο (προκαθορισµένη υπηρεσία) και θα συµπληρώνει µία ειδική αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα της κάρτας. • Οι δηµότες του ∆ήµου ∆ιονύσου για να αποκτήσουν την Κάρτα θα πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα. • Οι κάτοικοι του ∆ήµου ∆ιονύσου θα πρέπει να έχουν την αστυνοµική τους ταυτότητα και έναν πρόσφατο λογαριασµό από ∆ΕΗ ή ΟΤΕ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει τον τόπο διαµονής τους. Πάνω στην κάρτα θα αναγράφονται υποχρεωτικά τουλάχιστον: • το ονοµατεπώνυµο, • η φωτογραφία του δηµότη/κατοίκου κατόχου • ο αριθµός µητρώου και το έτος έκδοσης Για λόγους ασφαλείας, διευκόλυνσης και αποτελεσµατικότητας, η διαδικασία έκδοσης θα διεκπεραιώνεται σε συνεργασία µε το δηµοτολόγιο, όπου θα γίνεται και η διασταύρωση των στοιχείων του δηµότη προκειµένου να αποτραπούν διπλές ή τυχόν λανθασμένες εγγραφές. Σημειώνεται πως οι δημότες και τα καταστήματα δεν θα επιβαρύνονται με κάποιο κόστος.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο