Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
09-12-23 - 11:26
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Αρμοδιότητες Δημοτικής επιτροπής παιδείας

Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 υπ'αριθ. απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β') 
- Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, εισηγείται στο δήμαρχο ή
πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών 
Οι εισηγήσεις της επιτροπής υποβάλλονται και στο νομαρχιακό ή επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.
- Εγκρίνει τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια συμπληρωματικών ειδών εξοπλισμού και εποπτικών μέσων των σχολείων
- Προτείνει στο νομάρχη, για τα σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας
- Γνωμοδοτεί στο νομάρχη για τη συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου σχολείου
-Συντάσσει με βάση τις προτάσεις των σχολικών επιτροπών πρόταση προς τον οικείο δήμο ή κοινότητα για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής τους.
-Εισηγείται προς τον οικείο δήμο ή κοινότητα την έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των σχολικών επιτροπών, καθώς και για τον κάθε είδους διοικητικό ή διαχειριστικό έλεγχο των επιτροπών αυτών.
-Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, ως όργανο διοίκησης της εφορίας σχολείων ασκεί εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν.1566/1985 για τις εφορίες σχολείων, καθώς επίσης και ό,τι αναφέρεται στις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών για τις εφορίες σχολείων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΚΛΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΛ ΔΡΟΣΙΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΖΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ‘’Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ’’ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΝΑΤΑΣΑ, ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΖΕΝΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΗΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.29/2022 απόφαση Δ.Σ.
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο