Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
21-03-23 - 01:06
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόχειρος Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO9001:2015- ΕΛΟΤ 1429 : 2008»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/01/2016

Προκηρύσσουμε Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 398/2015 ΑΟΕ προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρω (59.901,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συμβούλου για τη Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 –ΕΛΟΤ 1429:2008 », για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτά προσδιορίζονται με την από 30/11/2015 μελέτη.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο