Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
02-12-23 - 17:46
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/11/2012

Ο Δήμος Διονύσου , προτίθεται να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υγρά καύσιμα και λιπαντικά προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ.349/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η τιμή που θα προσφερθεί από τους ενδιαφερόμενους θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) το οποίο θα είναι ενιαίο για όλα τα είδη της κατηγορίας των πετρελαιοειδών και θα υπολογίζεται σύμφωνα με το Π.Δ.173/70 στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ του είδους την ημέρα παράδοσής του που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του και προσφορά τιμής μονάδας για τα λιπαντικά και τα υπόλοιπα προϊόντα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. Οι προσφορές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σφραγισμένες μέχρι την 31/10/2012 ημέρα Τετάρτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου (Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου, Αγ. Στέφανο) Συνημμένα, σας αποστέλλουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική περιγραφή ,τον ενδεικτικό προϋπολογισμό καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο