Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
29-11-23 - 01:46
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση για την προμήθεια α) ενημερωτικού υλικού και β) θερμικού εκτυπωτή πλαστικών καρτών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας της «Κάρτας του Δημότη».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03/06/2015

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 157/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην προμήθεια α) ενημερωτικού υλικού (ομάδα Α) ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και β) θερμικού εκτυπωτή πλαστικών καρτών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού (ομάδα Β) για την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας της «Κάρτας του Δημότη».ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών(ομάδων) ή για κάθε μια ομάδα ξεχωριστά των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών .

Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια. 

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο