Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
04-12-23 - 15:47
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/04/2013

Το Γραφείο Υποστήριξης Ευρέσεως Εργασίας του Δήμου Διονύσου ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για ανέργους νέους έως 29 ετών». Υποψήφιοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι: • νέοι άνεργοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, • νέοι άνεργοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών υποχρεωτικής, δυτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπάιδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση (θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση 5 μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς) έτσι ώστε αργότερα, μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης να μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας και να τοποθετηθούν στην επιχείρηση πρακτικής. Η επιχείρηση που θα προβεί στην πρόσληψη των ωφελούμενων αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης θα επιχορηγηθεί για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος. Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher) σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους της συνημμένης πρόσκλησης. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην Πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας». Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων». Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ανέργους αρχίζει στις 15/4/2013 και λήγει στις 20/5/2013 και είναι δυνατή μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο συνημμένο αρχείο (αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος) αλλά και από το Γραφείο Υποστήριξης Ευρέσεως Εργασίας του Δήμου Διονύσου (Λ. Μαραθώνος 29, Άγ. Στέφανος, τηλ. επικοιν. 213 2030600).

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο