Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
01-12-23 - 22:39
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ο Δήμος Διονύσου πέτυχε τη συμμετοχή σε 4 συμπράξεις ΤΟΠΣΑ, ανοίγοντας πάνω από 100 θέσεις απασχόλησης για ανέργους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/07/2013

Σε μία χρονική στιγμή όπου η οικονομική κρίση δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο και η ανεργία καθημερινά διογκώνεται ο Δήμος Διονύσου, αξιοποιώντας κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πέτυχε τη συμμετοχή του με τέσσερις προτάσεις στα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση. Πρόκειται για τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές συμπράξεις οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν στον Δήμο μας πάνω από 100 θέσεις απασχόλησης, αποκλειστικά για ανέργους. Αναλυτικά πρόκειται για τις συμπράξεις: 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΚΗΦΙΣΟΣ» ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΟΣ- ΚΗΦΙΣΙΑ- ΑΧΑΡΝΑΙ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ.-και άλλοι φορείς (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.) Στόχος του προτεινόμενου έργου «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Τοπικής Αγοράς Εργασίας των Δήμων Αχαρνών-Διονύσου-Κηφισιάς-Μεταμόρφωσης» είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η δημιουργία θέσεων εργασίας σε τέσσερις θεματικές δραστηριότητες: 1. Επιμελητές Προσωπικής Φροντίδας 2. Νέοι Επιστήμονες 3. Επαγγέλματα προσανατολισμένα στην πράσινη διαχείριση 4. Εργαζόμενοι στη βιομηχανία Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα διασφαλιστεί, μέσω της κατάρτισης, η ανάπτυξη των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων του συνόλου των ωφελουμένων σε όλη την περιοχή παρέμβασης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων των παραπάνω θεματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό την προώθηση τους στην απασχόληση ή την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Η Ομάδα Στόχος θα αποτελείται από 80 άτομα, άνεργους, οι οποίοι θα είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή/και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι 80 άνεργοι που θα συμμετέχουν στις δράσεις του Έργου θα επωφεληθούν αφενός της Κατάρτισης, στο τέλος της οποίας θα μπορούν να εξασκήσουν το αντίστοιχο επάγγελμα για το οποίο έχουν εκπαιδευτεί και αφετέρου, μέσω των δράσεων Συμβουλευτικής θα ενσωματωθούν – στο σύνολό τους - στην Αγορά Εργασίας με τους ακόλουθους τρόπους: • 20 άτομα θα συνεργαστούν και θα ξεκινήσουν Κοινωνική Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας • 40 άτομα θα εξασκήσουν το επάγγελμά τους, μετά από την εκπαίδευσή τους στα νέα αντικείμενα οργάνωσης, διοίκησης και τεχνολογίας. • 20 άτομα θα κάνουν έναρξη επιτηδεύματος, μέσω ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα επιχορήγησης επιδότησης Η προτεινόμενη πράξη, εκτός από τις υποχρεωτικές δράσεις της μελέτης ανάλυσης της τοπικής αγοράς και συντονισμού-διαχείρισης της πράξης, περιλαμβάνει δράσεις: Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση. Η ενέργεια περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενεργειών δημοσιότητας (όπως ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις, φυλλάδια, δελτία τύπου, ραδιοτηλεοπτικές διαφημίσεις, κινητές μονάδες ενημέρωσης, κέντρα πληροφόρησης, διαδικτυακή ενημερωτική καμπάνια κλπ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία δημοσιότητα της πράξης τόσο προς την ομάδα-στόχο όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία. Δικτύωση. Στα πλαίσια της ενέργειας θα οργανωθούν επισκέψεις/συναντήσεις εργασίας, θεματικά εργαστήρια, συμμετοχή σε συνέδρια αντίστοιχου θεματικού ενδιαφέροντος, δημιουργία ηλεκτρονικού ιστότοπου δημόσιας συζήτησης, οργάνωση συνεδρίου κ.λπ. Ταυτόχρονα, από τα πρώτα βήματα θα επιδιωχθεί η δικτύωση με άλλες Συμπράξεις με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων μέσω της διοργάνωσης θεματικών εργαστηρίων. Συμβουλευτική. Βασικός στόχος της συμβουλευτικής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία θα καταλήγει σε επαγγελματική συμβουλευτική και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας προς τους ωφελούμενους. Κατάρτιση & Επιμόρφωση. Η δράση της Κατάρτισης περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 τμημάτων των 20 ατόμων με διάρκεια 200 ωρών το καθένα. Στόχος της κατάρτισης είναι να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς να εξασκήσουν τα επαγγέλματά τους σύμφωνα με τις τέσσερις θεματικές δραστηριότητες. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισίας και Μεταμόρφωσης, στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κηφισός Β. Αττικής» είναι ισότιμη προωθώντας στην απασχόληση, ο καθένας τους, 20 ανέργους κατοίκους του. 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΩΡΩΠΟΣ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΡΑΦΗΝΑ- ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.-και άλλοι φορείς (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ASSET TECHNOLOGY A.E.) ΔΡΑΣΗ 1: Σχεδιασμός και υλοποίηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποτύπωσης των βασικών χαρακτηριστικών της τοπικής αγοράς εργασίας και των προοπτικών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας» ΔΡΑΣΗ 2: Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων και επιχειρηματιών της περιοχής παρέμβασης. ΔΡΑΣΗ 3: Οργάνωση τριών (3) ημερών καριέρας με τίτλο “Career Days: A head start to a new business life ΔΡΑΣΗ 4: Δικτύωση της ΑΣ με άλλες ΑΣ ΔΡΑΣΗ 5: Ηλεκτρονική Δικτύωση των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, των ωφελουμένων και των τοπικών και παραγωγικών φορέων ΔΡΑΣΗ 6: Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση ΔΡΑΣΗ 7: Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ 8-9-10-11-12 Δράσεις Εκπαίδευσης ΔΡΑΣΗ 13: Ενέργειες επιλογής ωφελουμένων και διάγνωσης αναγκών ΔΡΑΣΗ 14: Συμβουλευτική με στόχο την υποστήριξη της πορείας των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας ΔΡΑΣΗ 15: Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας ΔΡΑΣΗ 16: Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων. ΔΡΑΣΗ 17: Business Coaching των νέων Επιχειρηματιών – Επιστημόνων της Περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης ΔΡΑΣΗ 18: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΔΡΑΣΗ 19: Συμβουλευτική Υποστήριξη των νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια λειτουργίας ΔΡΑΣΗ 20: Ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους Εργοδότες Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα θα αφορούν κυρίως σε: 1) Θέματα σύστασης – οργάνωσης – Λειτουργίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης 2) Επαγγελματική κατάρτιση των ωφελουμένων με σκοπό την απασχόληση στις επιχειρήσεις (ενδεικτικές κλάδοι προσανατολισμού εκπαίδευσης : Τουριστικές επιχειρήσεις, Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών, Προστασία περιβάλλοντος, Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, κλπ) 3) Επαγγελματική κατάρτιση των ωφελουμένων με σκοπό την ίδρυση ατομικής επιχείρησης (ενδεικτικές ενότητες : Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης (ίδρυση ατομικής επιχείρησης), Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ, Αρχές Marketing, Εισαγωγή στο Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο, κλπ). Τα αντικείμενα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων θα είναι 2 : • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες θα αφορούν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα που χρήζονται βοήθεια) • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες θα αφορούν σε παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών της συλλογικότητας (παροχές κοινής ωφέλειας) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΟΣ- ΠΕΝΤΕΛΗ- ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.- και άλλοι φορείς (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε.) Αντικείμενο του έργου «Τοπικές Δράσεις Απασχόλησης Πεντελικού» είναι η υποστήριξη 80 ανέργων των Δήμων Πεντέλης και Διονύσου όπως γυναίκες, νέοι επιστήμονες και εγγεγραμμένοι στον ΟΓΑ. Το σχέδιο δράσης που θα υποβληθεί μέσω της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» ενσωματώνει τόσο τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση γενικά, όσο και τους συγκεκριμένους στόχους του Δράσης 3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης». O στόχος του σχεδίου εντάσσεται σε μια συνολική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει δράσεις με άξονες την ανάπτυξη και τη σταθερότητα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, οι οποίες στόχο έχουν τη βελτίωση της ικανότητας επαγγελματικής ένταξης, της δυνατότητας προσαρμογής, της ισότητας των ευκαιριών και του επιχειρηματικού πνεύματος για τις ομάδες-στόχους του έργου, που πλήττονται από τα επιδεινούμενα κοινωνικά προβλήματα και τις χωρικές και κοινωνικές ανισότητες (ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, κ.λπ.). Στις δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνεται η Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελουμένων, η Κατάρτιση και Πρακτική άσκηση σε θέματα χειρισμού υπολογιστών και τεχνικών εξυπηρέτησης πελατών με σκοπό την πρόσληψή τους σε υφιστάμενες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ». Η ανωτέρω δράση στοχεύει στην απασχόληση 40 περίπου ωφελουμένων μετά τη λήξη του προγράμματος. Περαιτέρω το σχέδιο θα υποστηρίξει Νέους Επιστήμονες της περιοχής παρέμβασης στην εξειδίκευσή τους σε Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής και Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με σκοπό τόσο την απασχόλησή τους σε ειδικότητες αιχμής με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (Πληροφορικής και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών) όσο και στην ενίσχυση ικανοτήτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας τους με ατομικές επιχειρήσεις που θα αναπτυχθούν. Τέλος το πρόγραμμα θα υποστηρίξει ασφαλισμένους στο ΟΓΑ με σκοπό να ενεργοποιήσουν ή και να ενισχύσουν την δραστηριότητα τους τόσο με σύγχρονες τεχνικές αξιοποίησης του πρωτογενή τομέα (βιολογικές καλλιέργειες κλπ) και εργαλεία προβολής και προώθησης των προϊόντων τους (ηλεκτρονικό κατάστημα, κα) καθώς και μεθόδους ανάπτυξης επιχειρηματικότητας μέσω των αρχών της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία επιχειρήσεων κοινωνικού σκοπού από τους συμμετέχοντες. 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΟΣ- ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΩΡΩΠΟΥ, ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΡΑΦΗΝΑΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. και άλλοι φορείς (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: OPUS A.E.) Το έργο «Σύμπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στις Βιοκαλλιέργειες» έχει σαν στόχο του να εκπαιδευτούν και στη συνέχεια είτε να εργασθούν είτε να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση στις καλλιέργειες βιολογικών προϊόντων 150 άνεργοι (ωφελούμενοι). Αντικείμενο του εκπαιδευτικού κύκλου θα είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων στην καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων. Τα σεμινάρια θα αναπτυχθούν σε περιβάλλον e-learning. Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθούν αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες με υποδομή Η/Υ για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων. Άτομα που διαθέτουν Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο του e-learning από την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν. Παρόλα αυτά οι ομάδες που θα συγκροτηθούν σε «τάξεις» θα πρέπει να παρακολουθούν ταυτόχρονα τα σεμινάρια. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου e-learning θα διοργανώνεται κύκλος θεωρητικής κατάρτισης σε εικονικό εργαστήριο που θα πιστοποιηθεί σε κάποια-ες μονάδα-ες βιοκαλλιέργειας ή και σε υποδομές των Δήμων. Η πρακτική κατάρτιση θα λαμβάνει χώρα σε μονάδες βιοκαλλιεργητών ή και μονάδες επεξεργασίας βιολογικών προϊόντων. Παράλληλα το σεμινάριο θα επεκτείνεται σε επεξεργασία υπολειμμάτων από γεωργικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές δραστηριότητες για την παραγωγή βιοαερίου και compost για λίπασμα. Επίσης στο σεμινάριο θα αναφέρονται θέματα για την αναγκαιότητα δικτύωσης των μικροκαλλιεργητών στην προώθηση των πωλήσεων στη δημιουργία κοινών μονάδων συσκευασίας και προώθησης των προϊόντων στις αγορές. Το ανωτέρω έργο προτείνεται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους Ωρωπού και Μαραθώνα καθώς ο Δήμος Μαραθώνα έχει τους περισσότερους βιοκαλλιεργητές της Αττικής και στον Δήμο Ωρωπού υπάρχουν επίσης αρκετές μονάδες καθώς και μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης βιολογικών προϊόντων. Τα οφέλη που θα προκύψουν από το παραπάνω έργο είναι μεταξύ άλλων, η μείωση της ανεργίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, η δημιουργία συνθηκών αειφορίας/ βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή, η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην τοπική οικονομία και αγορά, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας σε δραστηριότητες συλλογικού σκοπού που προάγουν την κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική προσφορά αλλά το ιδιαίτερο όφελος για τους εκπαιδευόμενους είναι ότι θα εισπράττουν κάποιο ποσό για την πρακτική κατάρτιση τους με την υποχρέωση φυσικά της απασχόλησης ορισμένου χρόνου για αυτούς που θα εκπαιδευτούν. Επιπρόσθετο κίνητρο για αυτούς θα είναι και το δικτυακό (site) περιβάλλον της αναπτυξιακής σύμπραξης που έκτος από εκπαιδευτικό θα προσαρμοσθεί στα πρότυπα e-commerce με την αναζήτηση του «προσωπικού λαχανόκηπου» για αυτούς που θα ιδρύσουν δική τους μονάδα καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων. Όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής «στο αμέσως επόμενο διάστημα η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής θα ενημερώσει τους δικαιούχους που έχουν επιλεγεί, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο