Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
01-12-23 - 04:36
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Οικονομική Ενίσχυση Συλλόγων-Σωματείων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

Κυρίες/Κύριοι, Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Δημοτική αρχή επιχειρώντας να οργανώσει μία δίκαιη κατανομή επιχορήγησης των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων-συλλόγων που έχουν έδρα τον Δήμο μας, καλεί όσους επιθυμούν να επιχορηγηθούν από τον Δήμο, να υποβάλλουν μέσω των εκπροσώπων τους τα παρακάτω: • Αίτηση επιχορήγησης. • Το καταστατικό του συλλόγου-σωματείου με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων. • Συνοπτική περιγραφή των δεδομένων του σωματείου ή συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, εκλογής Δ.Σ., οικονομικό απολογισμό των δυο τελευταίων ετών στον οποίο να απεικονίζεται το ύψος της επιχορήγησης που τυχόν έχει λάβει από τους οικείους Ο.Τ.Α., απολογισμό αθλητικής ή πολιτιστικής δράσης των δυο τελευταίων ετών) • Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους και της νέας περιόδου 2011-2012 στο οποίο θα προσδιορίζονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων θα διατεθεί το ποσό της επιχορήγησης, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό δαπάνης. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση των συλλόγων/σωματείων για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (ΕΣ VII Τμ. 258/2010, 215/2010. 195/2010, 169/2010, κ.λ.π.). Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2011 ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην κατανομή του εγκεκριμένου ποσού στα αιτηθέντα σωματεία και συλλόγους. Υπόψη ότι για την τελική λήψη της επιχορήγησης μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου το κάθε σωματείο ή σύλλογος θα υποβάλλει: 1. Γραμμάτιο είσπραξης θεωρημένο 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου/συλλόγου, περί αποδοχής της επιχορήγησης και εξουσιοδότησης του ταμία ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για να εισπράξει την επιχορήγηση. 3. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ. του σωματείου/συλλόγου, στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σωματείο/σύλλογο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. 4. Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α., για είσπραξη ποσών που ξεπερνούν τα 2.934,70 ευρώ. 5. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη ποσών που ξεπερνούν τα 1.467,35 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι εκπρόσωποι των συλλόγων-σωματείων μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχου τηλ. 213 2030637, 213 2030619, 213 2030601. Με εκτίμηση, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο