Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
04-06-23 - 11:27
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/10/2017

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής για την παροχή υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 66.700,00 €, - (CPV) : . 66514110-0  - ΑΔΑΜ: 17REQ002082918

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο