Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
01-12-23 - 05:07
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης-επιτυχόντων-απορριπτέων της ΣΟΧ1/2023 μετά την υπ' αρίθμ. 747/2023 Απόφαση του ΑΣΕΠ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03/11/2023

Πρακτικό 35002/31-10-2023 της Επιτροπής Αξιολόγησης ΣΟΧ1/2023 μετά από την υπ' αρίθμ. 747/2023 Απόφαση του ΑΣΕΠ

Κατά τις ημέρες 12/9/2023, 20/9/2023, 22/9/2023, 28/9/2023, 13/10/2023, 24/10/2023 & 26/10/2023 συνήλθε η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 1759/12939/13-4-2023 Απόφαση Δημάρχου (η οποία  τροποποίησε την υπ’ αρ. 1682/11565/4-4-2023 Απόφαση), στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ. Λίμνης Μαραθώνος αρ. 29 στον Άγιο Στέφανο, προκειμένου να εξετάσει τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 747/04-08-2023 Απόφαση του ΑΣΕΠ, και όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο χειρόγραφο πρακτικό που τηρήθηκε από την Επιτροπή κατά τις άνω συνεδριάσεις.

Κατόπιν επανελέγχου από την Επιτροπή για την συνδρομή ή μη του κωλύματος της παρ. 1 του αρθρ. 5 του Π.Δ. 164/2004 για όλους τους καταταχθέντες/είσες υποψήφιους/ες όλων των ειδικοτήτων καθώς και όσων άλλων αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 747/2023 Απόφαση του ΑΣΕΠ, ανασυντάχτηκαν οι σχετικοί πίνακες που αναρτώνται εδώ.

αρχεία

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1 2023_747_2023_ΧΣ
Κατεβάστε το αρχείο
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_ΣΟΧ_1 2023_747_2023_ΧΣ
Κατεβάστε το αρχείο
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ_1 2023_747_2023_ΧΣ
Κατεβάστε το αρχείο
[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο