Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
09-12-23 - 09:34
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/01/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 3. Την υπ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών – ΠΔ 270/81 για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 5.Την ανάγκη αντικατάστασης τακτικού μέλους της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης –ΠΔ 28/80 για το έτος 2014 , όπως αυτή ορίσθηκε με την αριθ. 11/21-1-2014 απόφαση του Δ.Σ. Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 30-1-2014, και ώρα 13:00 θα διεξάγει κλήρωση στο Δημοτικό κατάστημα (Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Αγ. Στέφανος) για την ανάδειξη: Α) δύο Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και των αναπληρωματικών τους, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Δημοπρασιών του ΠΔ270/81 για το έτος 2014. Β)ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους που θα συγκροτήσει την Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης –ΠΔ 28/80 για το έτος 2014 , λόγω υποβολής αιτήματος απαλλαγής για σπουδαίους λόγους, του ορισμένου τακτικού μέλους. Σημειώνεται ότι το πρακτικό της κλήρωσης θα τεθεί για επικύρωση/έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση αποδοχής της προαναφερόμενης αίτησης. Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.dionysos.gr). Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Λιούτας Γεώργιος Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο