Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
29-11-23 - 01:26
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/07/2015

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για  την συμπλήρωση των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του Δήμου ο.ε. 2015, λόγω απόσπασης υπαλλήλων του Δήμου σε άλλες Υπηρεσίες κλπ

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικού την Πέμπτη 23-7-2015, ώρα 14:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συμπλήρωση των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών κλπ του Δήμου ο.ε. 2015.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Διονύσου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.dionysos.gr).

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο