Ο Δήμος

Νομικά πρόσωπα
 

Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α'βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

ΣΚΟΠΟΣ 1) Η διαχείριση των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κλπ. 2) Η αμοιβή καθαριστριών. 3) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών αλλά και εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή - συντήρηση των διδακτηρίων. 4) Η φροντίδα για την εύρεση άλλων πόρων και ανεφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα, βιβλία για τη βιβλιοθήκη, σκεύη και γενικά με όλα τα μέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 5) Η εκμετάλλευση των κυλικείων σε ότι αφορά τη διαχείριση των εσόδων. Έδρα του ανωτέρω Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Διονύσου.

 

Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β'βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

 

ΣΚΟΠΟΣ 1) Η διαχείριση των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κλπ. 2) Αμοιβή καθαριστριών. 3) Αποκατάσταση φθορών και ζημιών αλλά και εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή - συντήρηση των διδακτηρίων. 4) Η φροντίδα για την εύρεση άλλων πόρων και ανεφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα, βιβλία για τη βιβλιοθήκη, σκεύη και γενικά με όλα τα μέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 5) Η εκμετάλλευση των κυλικείων σε ότι αφορά τη διαχείριση των εσόδων. Έδρα του ανωτέρω Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Διονύσου.

Η ΕΣΤΙΑ - Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη και παιδεία Δήμου Διονύσου

 

ΣΚΟΠΟΣ 1) Η εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων και η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου μας. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Νομικό αυτό πρόσωπο μπορεί, εκτός από το Δήμο, να συνεργάζεται με το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε άλλο Νομικό πρόσωπο που επιδιώκει παρόμοιους σκοπούς. 2) Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμείνουν ενεργά μέλη στο κοινωνικό σύνολο. 3) Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 4) Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους. 5) Η ψυχαγωγία τους όπως εκδρομές, μετάβαση σε πολιτιστικούς χώρους και θέατρα κτλ. 6) Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων εργαζόμενων γονέων της περιοχής του Δήμου. 7) Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. 8) Η προετοιμασία τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογένεια στο σχολικό περιβάλλον. 9) Η εξάλειψη, κατα το δυνατόν, των διαφορών που προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων των παιδιών. 10) Η εξυπηρέτηση των γονέων και παράλληλα η ευαισθητοποίησή τους πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 11) Η συνεργασία με άλλους παρεμφερείς φορείς. 12) Η φιλοξενία, μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των βρεφών και νηπίων καθώς και η εξυπηρέτηση - βοήθεια των εργαζόμενων μητέρων με άλλα κοινωνικά προβλήματα. 13) Η αγωγή, φύλαξη, φροντίδα, προστασία, ημερήσια διαπαιδαγώγηση και η εν γένει ασφαλή διαμονή για παιδιά προσχολικής ηλικίας από 6 μηνών έως της εγγραφής τους στην υποχρεωτική Α'βάθμια εκπαίδευση. 14) Η ψυχαγωγία των βρεφονηπίων και με τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. 15) Η υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Έδρα του ανωτέρω Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Διονύσου.

Ο ΘΕΣΠΙΣ - Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο.Ν.Α.Π.)

 

ΣΚΟΠΟΣ 1) Η υπό την εποπτεία του Δήμου Διονύσου δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των δημοτών. Η ουσιαστική συμμετοχή και ενεργοποίηση των δημοτών για τη δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας με γνώμονα τις δημοκρατικές πολιτιστικές αξίες. 2) Η διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και γενικότερα του λαϊκού πολιτισμού και της ελληνικής παράδοσης παίρνοντας και διαδίδοντας ταυτόχρονα ότι γνήσιο και δημιουργικό υπάρχει από σύγχρονα και παλαιότερα ρεύματα από την τέχνη και τον πολιτισμό άλλων λαών, που θα έχουν αποτέλεσμα το πνευματικό, πολιτιστικό και πολιτικό ανέβασμα του ελληνικού λαού. 3) Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος και του πολιτισμού και ιδιαίτερα στους τομείς της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών και η διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής η οποία επιτυγχάνεται με: α) Την αναζήτηση νέων μορφών έκφρασης, αξιοποιώντας τις καταξιωμένες φόρμες της Εθνικής και παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. β) Την ανάπτυξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας. γ) Την παραγωγή και διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, συμποσίων, διαλέξεων κτλ.) πολιτιστικού μορφωτικού περιεχομένου. δ) Την δημιουργία τμημάτων φοίτησης για κάθε μορφή τέχνης και εκφράσεων πολιτισμού (θέατρο, χορός, εικαστικά, κινηματογράφος, χορωδίας, σχολής συμβουλευτικής γονέων, VIDEO, μουσικής, λογοτεχνία, Λαϊκό Πανεπιστήμιο, βιβλιοθήκη, INTERNET) ε) Την παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουργούς να αναπτύξουν τις σχετικές δραστηριότητες. 4) Η προαγωγή της άθλησης και η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτικών και ιδιαίτερα της νεολαίας σε κοινωνικά θέματα. 5) Η συνεχή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και η δημιουργία νέων. Η δημιουργία, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση Αθλητικών Κέντρων, Γυμναστηρίων, Γηπέδων, Κολυμβητηρίων και γενικά χώρων Αθλητικών Εγκαταστάσεων, καθώς και χώρων αναψυχής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης των νέων. 6) Η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών ελεύθερης και οργανωμένης άθλησης των κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων. 7) Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητικών αγώνων, προγραμμάτων γνωριμίας με αθλήματα και προγραμμάτων κοινωνικής ευαισθητοποίησης των νέων. 8) Η συμμετοχή και στήριξη των αθλητικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο. 9) Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλητισμού για όλους (ελεύθερου και οργανωμένου), η αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων και η δημιουργία - λειτουργία προγραμμάτων, δράσεων και δραστηριοτήτων για την κοινωνική ένταξη και την άρση της απομόνωσης των ευαίσθητων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες. 10) Η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, του αθλητικού πνεύματος, τη σωματική, πνευματική και πολιτιστική καλλιέργεια των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων. 11) Η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων κατά άθλημα, ακαδημιών για την παιδική και εφηβική ηλικία και ομάδων, με συμμετοχή των δημοτών και διάφορα αθλήματα. 12) Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων, η καλλιέργεια φιλάθλου πνεύματος, συλλογικότητας και συνεργασίας και την ενίσχυση των κοινωνικών προσπαθειών και επιδιώξεων για την υγεία, την ψυχική ισορροπία, την αναψυχή και την απομάκρυνση από τα ναρκωτικά. 13) Η μέσω του αθλητισμού διάδοση των παραδόσεων και φιλειρηνικών αισθημάτων του λαού μας και την προώθηση μέσα από τους αθλητικούς αγώνες της φιλίας μεταξύ των λαών. 14) Η οργάνωση και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας στον Δήμο (αθλητικές εκδηλώσεις, αγώνες, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις κλπ.) με σκοπό την καλλιέργεια φιλάθλου, συναγωνιστικού πνεύματος και των ιδανικών του αθλητισμού χωρίς φανατισμό, βία στους αθλητικούς χώρους, άσκοπους ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους. 15) Η συνεργασία με τα σχολεία και τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, του αθλητικούς φορείς της πόλης και την παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης με στόχο την ενίσχυση - διερεύνηση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους για την ανάπτυξη του αθλητισμού. 16) Η ηθική και υλική συμπαράσταση στην προσπάθεια ανάπτυξης κάθε αθλητικής δραστηριότητας της πόλης. 17) Η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρίας στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η επίτευξη της επαφής με τα στοιχεία της φύσης που δίνουν της ώθηση στην άσκηση του σώματος. 18) Η συνεργασία με άλλους Δήμους και Αθλητικούς φορείς που έχουν σαν κοινό στόχο την ανάπτυξη του Αθλητισμού εν γένει. Έδρα του ανωτέρω Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Διονύσου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ο.Ν.Α.Π «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

1. Στασινοπούλου Αναστασία (Πρόεδρος) 
2. Ράικος Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)
3. Δαρδαμάνης Βασίλειος
4. Μπέτσης Ανδρέας
5. Ιατρίδης Νικόλαος
6. Κριεμάδης Βασίλειος
7. Κομνηνάκης Γεώργιος 
8. Ρουφάνη Ελένη 
9. Αλιμήσης Θεόδωρος 
10. Κορμπή Γεωργία
11. Γεωργίου Ευαγγελία
12. Χριστοφίδου Ελένη
13. Μερόντη Αικατερίνη
14. Παπαδάκη Καλλιόπη
15. Ξυνογιαννακοπούλου Γεωργία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ο.Ν.Α.Π «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

1. Αγγέλικα Παρασκευή
2. Καγιαλή Ελπίς
3. Χρονόπουλος Πέτρος
4. Ελευθερίου Αιμιλία
5. Πανδής Γεώργιος
6. Αχιλλείου Κωνσταντίνος
7. Χρυσικόπουλος Ευάγγελος
8. Γεωργοκίτσος Λάζαρος
9. Σταματάτου Μυρτώ
10. Γούλας Δημήτριος
11. Μπλαντζώνη Παρασκευή
12. Παπαντωνίου Αντώνιος
13. Κοζακλή Αθανασία
14. Καντιάνη Ελένη
15. Σπυριδάκος Κωνσταντίνος